ASOCIACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

AVO jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje na 80 členů s téměř 8 tisíci lidmi činnými v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů.

Jsme dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které již od roku 1990 zastupuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje.

NÁŠ TÝM

Statutárním orgánem AVO je prezidium. Tvoří ho prezident, viceprezident a výkonný předseda. Řídícím orgánem je patnáctičlenné předsednictvo.

SLUŽBY

Pracujeme ve prospěch aplikovaného výzkumu, poskytujeme odborné informace, pomáháme, spolupracujeme a propagujeme.

Pravidelně přispíváme k osvětě odborné i laické veřejnosti o aplikovaném výzkumu formou článků, komentářů a studií.

Máte zájem o členství v AVO?

Členem AVO se může stát každá podnikající právnická/fyzická osoba, která se zabývá výzkumem a vývojem (především aplikovaným), nebo má s touto činností důležité společné zájmy.

  
 

AVO o.p.s.

Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s. jsou výzkumnou organizací provádějící nezávisle jako hlavní předmět činnosti společenskovědní výzkum aplikovaného charakteru pro potřeby orgánů státní správy a podnikatelské sféry, a to většinou na základě jejich objednávky. Nedílnou součástí činnosti je také kontinuální veřejné šíření výsledků.

číst dále

KONTAKTY

Asociace výzkumných organizací

Adresa:
Smetanovo nábřeží 195/5; 11000
Praha 1 Staré Město

Tel.: +420 277 278 370,  +420 608 043 824

Mail: dolezelova@nullavo.cz; avo@nullavo.cz
IČO: 00546151
DS: 5ep53xx

Regionální zastoupení Brno

Nám. Republiky 11, 614 00 Brno - Husovice

Tel.:  +420 545 215 157, +420 608 402 991
Mail: ecler@nullavo.cz

 

Regionální zastoupení Ostrava

Oldřichovická 1178, 739 61 Třinec

Tel.: 721 015 412
Mail: jaroslav.pindor@nullemail.com