Vyšlo páté vydání časopisu tak – informačního zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

V tomto podzimním čísle vás chceme především informovat o problematice uzavírání programového období OP PIK 2014-2020, které je mimo jiné také věnován rozhovor s ředitelem Odboru strukturálních fondů, panem Bohumilem Šmucrem. Představíme výzvy týkající se distribučních soustav, oběhového hospodářství a udržitelného hospodaření s vodou. Dále se podíváme na oblast paušálního financování, administraci výběrových řízení, spuštění […]
Číst zprávu

Carpathian Logistics Congress 2023

Škoda Auto Vysoká škola si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník mezinárodní konference logistiky a řízení dodavatelských řetězců Carpathian Logistics Congress 2023, která se uskuteční pod patronací útvaru logistiky Škoda Auto a.s. a jejího vedoucího Davida Strnada 8.– 10. 11. 2023 Praha, Wellness Hotel Step Konference probíhá v anglickém jazyce   Bližší informace a registraci naleznete na www.logisticon.cz […]
Číst zprávu

Úspěch členů AVO na Zemi živitelce 2023

K tradičním bodům programu mezinárodního agrosalonu Země živitelka patří i soutěž o prestižní ocenění Zlatý klas, které uděluje Ministerstvo zemědělství ČR. Jako každoročně i na letošním ročníku přihlásili své exponáty členové Asociace výzkumných organizací: Oseva vývoj a výzkum s.r.o. Zubří přihlásila odrůdu máku ozimého Olaf, Zemědělský výzkum,  spol. s r.o. Troubsko odrůdu svazenky zvonkovité Elizabeta, […]
Číst zprávu

Pozvánka na virtuální konferenci “NIS 2 v praxi”

přijměte pozvání na čtvrté pokračování virtuální konference k nové směrnici EU “NIS 2”, kterou bude muset splnit více než 6.000 českých a 3.000 slovenských organizací. Toto pokračování je věnováno aktuálnímu stavu legislativy a praktickému řešení kyberbezpečnosti uvnitř organizací. Jedná se o největší online event na téma kybernetické bezpečnosti, jehož první díly zhlédlo již přes 6000 účastníků. Akce se […]
Číst zprávu

Vyšlo čtvrté vydání časopisu tak – informačního zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

V novém čísle se věnujeme podpoře cirkulární ekonomiky, tématu, které v poslední době rezonuje napříč celou společností. V této souvislosti přinášíme také aktuální rozhovor s hlavním představitelem Moravskoslezského regionu na téma cirkularity a jejího přínosu pro tento uhelný region. Detailněji se také podíváme na výzvu Potenciál, výzvu Marketing obohacenou o zjednodušené metody vykazování. Časopis je […]
Číst zprávu

Napsali o nás

Podpora výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI), rozpočet na VaVaI a jeho výhled, nový zákon o podpoře VaVaI, Metodika 17+ v praxi, hodnocení VO – to byla hlavní témata panelové diskuse s představiteli vlády a poskytovateli veřejné podpory na aplikovaný výzkum na již tradiční konferenci Byznys s inovacemi pořádané Asociací výzkumných organizací 25. dubna 2023 v […]
Číst zprávu

Stanovisko předsednictva Asociace výzkumných organizací (AVO) k navrhovanému rozpočtu na výzkum a inovace vlády ČR na roky 2024 – 2026

Výzkum základní, ale především aplikovaný, je  klíčovým faktorem pro růst konkurenceschopnosti ČR, úzce souvisí také s posílením inovačního procesu nezbytného pro rozvoj malých a středních podniků a nutností reagovat na aktuální společenské výzvy včetně změny klimatu  –  s těmito tématy Asociace souhlasila v rámci programového prohlášení vlády ČR. AVO zásadně nesouhlasí s návrhem redukce veřejných prostředků pro výzkum navrhovaný […]
Číst zprávu

Ozvěny konference Byznys s Inovacemi 2023

Nový zákon o VaV, Metodika 17+ v praxi, rozpočet na VaVaI, hodnocení VO – to byla hlavní témata panelové diskuse s představiteli vlády a poskytovatelů veřejné podpory na aplikovaný  výzkum pořádané Asociací výzkumných organizací 25. dubna 2022 se v Praze v budově CIIRC ČVUT do diskuse zapojili náměstek ministryně pro vědu a výzkum Prof. Ing. Štěpán Jurajda […]
Číst zprávu

Vyšlo třetí vydání časopisu tak – informačního zpravodaje Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník – Informační zpravodaj „tak“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální […]
Číst zprávu

Rada vlády jednala s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace

V pátek 31. března 2023 proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová.  Začátek zasedání byl věnován společnému jednání RVVI s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace. K hlavním bodům jednání dále patřily příprava návrhu o státním rozpočtu na VaVaI 2024+, zpráva […]
Číst zprávu