Úspěchy našich členů na mezinárodním agrosalonu Země živitelka 2021

Na 47. ročníku mezinárodním agrosalonu Země živitelka, který se po roční pauze kvůli pandemii nemoci Covid-19  konal ve dnech 26. – 31. 8. 2021 na výstavišti v Českých Budějovicích slavili úspěch i členové AVO: V nepřerušené řadě již desátou cenu Zlatý klas získala odrůda světlice barvířské Ara z troubského pracoviště. Světice barvířská, odrůda  ARA, je jednoletá olejnina, […]
Číst zprávu

Zařízení CzechLight sdružení CESNET byla nasazena ve švýcarské výzkumné síti

Praha 26. srpna 2021. Optická zařízení CzechLight (CL), která jsou vyvíjena v rámci výzkumné a vývojové činnosti sdružení CESNET, byla nasazena v síti SWITCH, poskytující internetovou infrastrukturu vědecké komunitě ve Švýcarsku. Zařízení pomohla realizovat obousměrný přenos ultrastabilní optické frekvence na 456 kilometrech vláknových tras mezi Bernem, Basilejí a Curychem. Švýcarsko se tak stalo už osmou zemí, […]
Číst zprávu

Vyšlo 18. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

vyšlo další číslo informačního zpravodaje OPIK o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. V tomto skoro podzimním čísle vás budeme informovat především o finančních nástrojích, o výzvě v programu Nemovitosti řešící dopady přírodní katastrofy, která postihla Českou republiku dne 24. června 2021, a výzvě v programu ICT a sdílené služby zaměřené na […]
Číst zprávu

Průmyslové fórum 15. 9. 2021

dovolujeme si vás pozvat na průmyslové fórum https://www.fch.vut.cz/chl/forum, organizované Fakultou chemickou VUT v Brně, kde můžete probrat spolupráci při řešení vašich výzkumných a vývojových potřeb. Prostor k takovéto diskusi bude zejména 15. září odpoledne. Pokud máte o potenciální spolupráci zájem, prosím o registraci na následujícím odkaze: https://www.vut.cz/vut/akce-prihlasovani/termin/2233. Pro bližší informace kontaktujte prosím: smilek@nullfch.vut.cz, krouska@nullfch.vut.cz
Číst zprávu

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum

Úvodního slova se ujmou členové předsednictva RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík a ředitel Odboru RVVI při Úřadu vlády ČR Jan Marek. Člen RVVI Jaroslav Machan představí výsledky práce Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. Z odborného pohledu dosavadní závěry a zkušenosti s hodnocením aplikovaného výzkumu okomentují předsedové Odborných panelů a hodnoticích orgánů poskytovatele. […]
Číst zprávu

První meziměstský kvantový přenos klíčů v ČR – nejbezpečnější šifrovaná komunikace

Praha, Ostrava, Těšín 19. července 2021. Konsorcium e-INFRA CZ realizovalo kvantový přenos klíčů, který má několik prvenství. Komunikace šifrovaná prostřednictvím výměny kvantových klíčů (QKD) představuje nový posun v oblasti zabezpečení a řeší rizika spojená s nástupem kvantových počítačů, který s sebou přináší i reálné nebezpečí snadnějšího prolomení stávajících způsobů šifrování. Jedná se o první národní, ale […]
Číst zprávu

nové složení předsednictva AVO

v červnu proběhly volby do orgánů AVO. Tímto děkujeme členům za perfektní spolupráci. Dne 1.7. zasedala volební komise a po sečtení  všech došlých hlasů bylo ustanoveno nové předsednictvo a kontrolní komise pro období 2021-2025. Předsednictvo v novém složení na svém zasedání dne 2.7. zvolilo prezidenta a viceprezidenta a ve svých funkcích v následujícím období pokračují pánové Kraus […]
Číst zprávu

Vyšlo 17. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

dovolujeme si Vás upozornit na další číslo informačního zpravodaje OPIK o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. V tomto letním čísle vás budeme informovat především o výzvách v programu podpory Aplikace a Inovace. Doplníme i novinky ve vybrané výzvě v programu Poradenství. V metodických rubrikách uvedeme informace v oblastech veřejné podpory a žádostech o platbu. Nové číslo OPIK je k dispozici […]
Číst zprávu

Pomoc postiženým oblastem jižní Moravy

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se v usnesení přijatém na červnovém zasedání (25. 6.) obrací s výzvou na výzkumné organizace, kolegyně a kolegy působící ve výzkumu, aby zvážili svoji podporu a připojili se k projevům solidarity a sbírkám vyhlášeným na pomoc postiženým oblastem jižní Moravy, které zasáhly ve čtvrtek 24. června 2021 ničivé bouře […]
Číst zprávu

Mezinárodní soutěž Falling Walls Lab

Dovolujeme si Vás informovat/připomenout mezinárodní soutěž Falling Walls Lab určenou studentům, mladým vědcům, inovátorům a začínajícím podnikatelům. Pracují Vaši studenti a kolegové na inovativních projektech nebo mají vědecký start-up? Dokáží srozumitelně prezentovat svůj výzkum, iniciativu nebo obchodní plán anglicky v několika minutách a přesvědčit o své práci mezioborovou porotu a publikum? Cílem soutěže Falling Walls […]
Číst zprávu