Online konference Průmysl 4.0 – Příklady dobré praxe – 14. PROSINCE 2021, 10.00 – 12.30

přijměte, prosím, naše pozvání na konferenci Průmysl 4.0 – Příklady dobré praxe. Cílem konference je ukázat český průmysl jako moderní a inovativní. Účastníkům příklady vybraných projektů mohou přinést inspiraci a motivovat je ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0. Na konferenci představí své projekty společnosti ASTRA MOTOR spol. s r.o., Blumenbecker Prag […]
Číst zprávu

BIOECONOMY TO BOOST YOUR BUSINESS – Invitation and Registration

projekt BIOEASTsUP pořádá on-line webinář praktických příkladů podniků a jejich obchodních modelů zaměřených na bioekonomiku. Neuslyšíte pouze přednášky, webinář je pojatý jako diskusní fórum a panelová diskuse se zapojením Vás, posluchačů. Na seminář je nutné se přihlásit na tomt odkazu:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3da46c0e-eef2-3a1f-760a-0f4d8d491d46 Vice informací naleznete ZDE Seminář je pořádán zdarma v anglickém jazyce, tlumočení není zajištěno.
Číst zprávu

Vizionáři 2021

Projekt, který v roce 2020 oslavil své desáté výročí, se zaměřuje na podporu a propagaci neotřelých a inovativních počinů, nástrojů a technologií, které přinášejí významný technologický, ekonomický a společenský přínos. O oceněních rozhoduje odborná porota. Členové AVO byli v minulých letech velmi úspěšní (např. v roce 2020 získaly ocenění VUTS, a.s. a Zemědělský výzkum, spol. s […]
Číst zprávu

1.výzva Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 a Infoden

vzhledem k tomu, že se blíží vyhlášení 1.výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027, chtěli bychom Vám předat tyto nejnovější informace: Výzva bude otevřena od 15. listopadu 2021, kdy budou zveřejněny i dokumenty k podávání žádostí o dotaci. Na stejný den od 10. do 11.30 hod. je naplánovaný online ´Launch event for the first call´. Úspěšným projektům […]
Číst zprávu

Newsletter AVO 11/2021

Bioekonomika průřezové téma Road Mapy Platformy AVO+ Pro úspěšný přechod od fosilního hospodářství k udržitelnému hospodářství založenému na biotechnologiích, které akcentovala hrozba biologických onemocnění zejména související s pandemií COVID-19, mají zásadní význam inovace. Vědy o živé přírodě, biologické vědy a technologie patří mezi klíčové faktory transformace k udržitelnému rozvoji, jejich význam akcentují strategie a akční […]
Číst zprávu

Vyšlo 19. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V tomto podzimním čísle vás budeme informovat o zajímavých projektech podpořených prostřednictvím finančních nástrojů, zejména programem podpory Rizikový kapitál. Doplníme další zajímavosti k Národnímu plánu obnovy. V metodických rubrikách uvedeme témata „Jak nechybovat v nastavení kvalifikačních předpokladů“ a „Zjednodušené metody vykazování u fotovoltaiky“. Na straně 24 uvádíme aktuální přehled výzev, do kterých je možno se […]
Číst zprávu

PRACOVNĚPRÁVNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA V SOUVISLOSTI SE ZDRAVOTNÍ PREVENCÍ A OCHRANOU ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI

upozorňujeme na on-line seminář PRACOVNĚPRÁVNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA V SOUVISLOSTI SE ZDRAVOTNÍ PREVENCÍ A OCHRANOU ZAMĚSTNANCŮ NA PRACOVIŠTI, který se koná ve čtvrtek 4. 11. 2021. Veškeré potřebné informace k akci, včetně detailního programu, naleznete ZDE. V případě zájmu o účast na on-line semináři se prosím zaregistrujte na odkazu: https://forms.gle/nEJnyhGSHGdB67rU7 Odkaz k registraci naleznete také […]
Číst zprávu

NEWSLETTER INSTITUTU LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v. v. i. 3. čtvrtletí 2021

Nový člen AVO Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneo medicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických oborech a související mezioborová spolupráce. Výsledky těchto činností se ILAB snaží veřejně šířit formou publikací, výuky […]
Číst zprávu

Cena Wernera von Siemense

rádi bychom Vás informovali o právě probíhajícím přihlašování do 24.ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty, vědce a pedagogy technických a přírodovědných oborů. Přihlašování je otevřeno až do 30.listopadu 2021. Celková dotace soutěže je 900 000,- Kč. Široká veřejnost může nominovat kandidáty na vítěze s prémií 10 000,- Kč. Veškeré informace o soutěži jsou na: […]
Číst zprávu