Rada vlády schválila Strategii rozvoje publicity a komunikace vědy. Petr Konvalinka byl znovu navržen na předsedu Technologické agentury 24. června 2022

V pátek 24. června 2022 se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily návrhy na jmenování do předsednictva Technologické agentury ČR a do předsednictva a vědecké rady Grantové agentury ČR. Projednána byla Strategie rozvoje publicity […]
Číst zprávu

EIT Food RIS INSPIRE Summer Schools Mentoringový program na podporu podnikání v zemědělsko-potravinářském sektoru otevřen!

Program je určen pro studenty magisterského studia, doktorandy, postdoktorandské výzkumné pracovníky, mladé profesionály a/nebo začínající podnikatele se zájmem o inovace v potravinovém systému. Jaké programy jsou pro Vás připraveny? Sustainable Food Production and Consumption: From Farm to Fork Program bude probíhat od 5. září 2022 do 23. září 2022 Více informací k programu: ZDE Innovative Food […]
Číst zprávu

ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY ČESKÉHO APLIKOVANÉHO VÝZKUMU

V časopise Inovační podnikání a transfer technologií (č. 2 / 2022)  byl uveřejněn další článek o úspěšných výsledcích českého aplikovaného výzkumu. Jedná  o 3D tisk aktivních prvků střižných nástrojů ze společnosti COMTES FHT a.s. – člena AVO. Čtěte na str. 9 ZDE
Číst zprávu

Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT z.ú., v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022. Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády […]
Číst zprávu

Newsletter AVO 6/2022

Platforma AVO+ končí Právě na tomto projektu je možné ukázat vpravdě turbulentní vývoj. Projekt Platforma AVO+ byl podán v roce 2019, dva měsíce před zveřejněním Zelené dohody; projekt jsme zahájili krátce před vypuknutím pandemie COVID-19 a končíme čtyři měsíce po vypuknutí války na Ukrajině. Právě tento vývoj zachycuje hlavní výstup projektu – Road Mapa. Více […]
Číst zprávu

Výběrové řízení na ředitele ILAB v.v.i.

Rada Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. (ILaB, v. v. i.) vyhlašuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky instituce. Předpokládané funkční období: Od 01. 09. 2022 na dobu neurčitou se zkušební dobou dle Zákoníku práce Místo výkonu práce: […]
Číst zprávu

zástupce AVO členem Akademického sněmu

20. dubna 2022 proběhlo LIX. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR, na jehož programu byla mj.  tajná volba části členů Akademického sněmu v  kategorii zástupců průmyslu, obchodních kruhů a bank pro funkční období 2022 -2026. Asociace výzkumných organizací navrhla svého zástupce Ing. Libora Krause, který v této volbě uspěl. Gratulujeme.    
Číst zprávu

Soutěž Vizionáři předala ocenění nejlepším inovativním projektům i Osobnosti projektu Vizionáři 2021

Praha, 5. května 2022 – Vítězové jedenáctého ročníku soutěže Vizionáři po zimní covidové osobně převzali svá ocenění. Letos výrazně bodovaly environmentálně zaměřené inovace a ty, které reagují na společenský a ekonomický vývoj po nástupu pandemie. Výsledky soutěže vyhlásilo na sklonku loňského roku sdružení CzechInno, laureáti se pak osobně sešli za účelem převzetí ocenění včera na […]
Číst zprávu

Přehled aktivit Institutu lázeňství a balneologie za 1. čtvrtletí 2022.

Institut lázeňství a balneologie (ILAB) je veřejná výzkumná instituce zřízená v roce 2019 Karlovarským krajem. Předmětem hlavní činnosti ILAB jsou nezávislý výzkum a vývoj v oblastech lázeňství, balneologie, geologie, hydrogeologie, balneo medicíny, balneotechniky, společenskovědních a ekonomických oborech a související mezioborová spolupráce. Výsledky těchto činností se ILAB veřejně šíří formou publikací, výuky a transferu znalostí. Vzhledem […]
Číst zprávu