Pracovní program Horizont Evropa zveřejněn

Evropská komise zveřejnila pracovní program Horizont Evropa 2021 – 2022 na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky, v sekci Reference documents. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON Část programu týkající se klastru 5 – Klima, energetika a mobilita najdete na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2021-2022_en.pdf Program Euratom dosud není k dispozici. zdroj: TC AVČR
Číst zprávu

Výzva malým a středním podnikům

Asocice výzkumných organizací je partnerem projektu Boost4BSO Zvyšování kapacit středoevropských (CE) organizací na podporu podnikání (BSO) pro podporu zvyšování podpory I4.0 je projekt financovaný v rámci čtvrté výzvy Programu INTERREG pro střední Evropu na období 2014–2020, jehož cílem je zlepšit budování znalostí a udržitelné propojení přenosu znalostí mezi CE BSO. Hlavním cílem projektu je umožnit […]
Číst zprávu

PROHLÁŠENÍ K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VÝZKUM, EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ A INOVACE NA ROK 2022

Praha 4. června 2021 V těchto dnech probíhá intenzivní příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024. V této souvislosti Ministerstvo financí ČR (MF ČR) předložilo vládě ČR návrh státního rozpočtu ČR na léta 2022–2024, který má být projednán na […]
Číst zprávu

Rozpočet na výzkum ohrožen???

Zůstane Česká republika montovnou Evropy? Pokud nebudeme investovat do výzkumu, vývoje a inovací tak zajisté. V těchto dnech je finalizován návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na vědu a výzkum. Vládní rada pro výzkum, vývoj a inovace vždy do konce května předkládá vládě svou představu o budoucí výši veřejných prostředků investovaných do výzkumu […]
Číst zprávu

Už zbývá jen 11 dnů do uzávěrky přihlášek do druhého ročníku Ceny za Průmysl 4.0

zbývá jen 11 dnů do uzávěrky přihlášek do druhého ročníku Ceny za Průmysl 4.0, kterou vyhlašuje Svaz průmyslu a dopravy ČR. Byla by škoda nevyužít inovací a zkušeností, které jste v oblasti digitalizace a digitální transformace nejen kvůli koronavirové krizi ve vaší firmě udělali a shromáždili. Budeme rádi, když svou konkrétní aplikaci technologií nebo přístupů […]
Číst zprávu

Jak nechat výzkum pracovat za Vás

On-line konference představila nový digitální nástroj pro podporu spolupráce výzkumných organizací a podnikatelských subjektů – MAPAVIN. Jedná se o první nástroj svého druhu v ČR, který je pro cílené vyhledání výzkumné nabídky v době COVID-19 nenahraditelný. Pro podnikatele i výzkumné organizace je možné se registrovat a využít tak výhody nástroje pro získání spolupráce. Konferenci zahájil Martin Frélich, […]
Číst zprávu

“State-of-the-art tools and approaches in plant phenotyping”

Tato akce je pořádaná členem Rady http://www.bionck.cz: Výzkum v oblasti interdisciplinárních automatizovaných systémů fenotypizace rostlin využívajících různé senzory bude představen online. Cílem bude školení pro mladé vědce, vědce, chovatele, zemědělce a další, kteří se zajímají o efektivní přenos poznatků z výzkumu do komerční praxe. Připojení k týmu MS a další informace budou zaslány pouze registrovaným […]
Číst zprávu

Vyšlo 16. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V tomto jarním čísle vás budeme informovat především o výzvě v programu podpory Potenciál. Vyhodnotíme rovněž vybrané výzvy z prioritní osy 3 a 4. V metodických rubrikách uvedeme informace o tom, jak se připravit na kontrolu velikosti podniku. Dále představíme další práce na novém Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027. To a mnohé další na vás čeká na těchto stránkách. Dále představíme […]
Číst zprávu

9th International Bioeconomy Conference on 9th and 10th June 2021

The ScienceCampus Halle and the Bioeconomy Cluster cordially invite you to the 9th International Bioeconomy Conference on 9th and 10th June 2021. The conference will be held online. It is free of charge. In keeping with the motto “Bio meets Economy – Science meets Industry”, conference participants will gain comprehensive insights into current developments in […]
Číst zprávu

Světlejší budoucnost výzkumu – pomohou evropské miliardy české vědě?

Institut pro politiku a společnost pořádal online debatu “Světlejší budoucnost výzkumu – pomohou evropské miliardy české vědě?”, která se uskutečnila 29. dubna 2021 od 16:00. Oblast vědy a výzkumu je klíčovou součástí ekonomiky EU. Pokud bude její potenciál plně využit, pomůže vytvářet nová pracovní místa, podpoří růst ekonomiky a také její konkurenceschopnost. Výbor pro průmysl, […]
Číst zprávu