Informační zpravodaj OPIK v novém kabátě

nové číslo informačního zpravodaje OPIK je o dění v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. V tomto čísle vás budeme informovat především o nové VI. výzvě programu Nízkouhlíkové technologie – úprava bioplynu na Biometan v PO3 a IV. výzvě na budování pevných vysokorychlostních sítí přístupu k internetu v PO4. Budeme představovat další vybraná regionální […]
Číst zprávu

Inovační potenciál a transfer technologií – číslo 116

V České republice byla dosud věnována značná pozornost vytváření digitálních inovačních hubů. Na prostor ro vytváření hubů i v dalších oblastech ekonomiky ukazuje nově vzniklý BIOekonomický HUB ČR (BIO HUB ČR), který byl založen s podporou Asociace výzkumných organizací a Ministerstva zemědělství ČR. Celý článek k dispozici na str 8. ZDE.
Číst zprávu

Český statistický úřad zveřejnil data v oblasti statistik vědy, technologií a inovací

Byla zveřejněna následující data: 1) podrobné ekonomické údaje za roky 2005 až 2018 za high-tech sektor a zpracovatelský průmysl podle technologické náročnosti. Kromě podrobných údajů za ČR bylo zpracováno i mezinárodní srovnání za země EU. Tyto údaje naleznete pod následujícím odkazem: https://www.czso.cz/csu/czso/high_tech_sektor 2) podrobné údaje o vývozu a dovozu high-tech zboží dle klasifikace SITC za roky 1993 až […]
Číst zprávu

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries

Dear Stakeholders! we invite you to join the online webinar series of the BIOEASTsUP project, “Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries, where an overview of the BIOEAST initiative and the BIOEASTsUP project will be presented. Furthermore, the webinars will provide a comprehensive review of how the BIOEASTsUP project helps the BIOEAST countries […]
Číst zprávu

BIOEKONOMIKA PRO OBNOVU HOSPODÁŘSTVÍ

BIOekonomický HUB ČR je nástrojem iniciativy BIOEAST zemí Střední a Východní Evropy. BIO HUB ČR reflektuje Evropskou Zelenou dohodu a novou Evropskou strategii bioekonomiky a je koncipován jako národní sdružení stakeholderů, kteří mají zájem o zapojení do tvorby národní strategie bioekonomiky, strategické výzkumné agendy a implementaci principů bioekonomiky, čímž chtějí přispět k prosazení dlouhodobě udržitelného […]
Číst zprávu

Vyšlo 10. číslo časopisu OPIK – informačního zpravodaje Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 vydává dvouměsíčník – Informační zpravodaj „OPIK“, který především podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu. MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o záměrech řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další […]
Číst zprávu

AVO podpořila výzvu na eurokomisaře k taxonomii bezemisních zdrojů

Asociace výzkumných organizací se připojila k výzvě za zajištění páteře energetického systému bez uhlíku do roku 2050 – výzva k včasnému a spravedlivému posouzení jaderné energie. Připojili jsme se ke skupině vědců a ochránců životního prostředí zastupujících akademickou obec a občanskou společnost, kteří silně podporují cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Změna klimatu je […]
Číst zprávu

TVIP 2020 proběhne v novém termínu: 11. – 13. 11. 2020!

Vážení příznivci aplikovaného výzkumu, dovolujeme si Vás pozvat na další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP, který proběhne v náhradním termínu 11. – 13. listopadu 2020 opět v Hustopečích u Brna. Letošní TVIP opět zastřešuje dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Program konference APROCHEM a […]
Číst zprávu

Díky daňovým odečtům na výzkum a vývoj ušetřily firmy 2,6 mld. Kč

V roce 2018 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na svůj výzkum a vývoj 7,6 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se tato podpora zvýšila o více než jednu miliardu. Nepřímá veřejná podpora prostřednictvím daňových odpočtů se na této částce podílela jednou třetinou. „Výdaje na výzkum a vývoj v České republice v roce 2018 činily 103 miliard korun. […]
Číst zprávu

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID19 – vyhlášeno!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti Covid-19. Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a […]
Číst zprávu